Pensioen- en Spaarfondsenwet op een aantal punten worden aangepast.

Spaarfondsenwet Pensioen- en Spaarfondsenwet op een aantal punten worden aangepast. Het boekjaar van een pensioenfonds of een spaarfonds loopt van 1 januari tot en met 31 december. De afkoopsom wordt ter hand gesteld van de rechthebbende. De technische voorzieningen worden elk jaar berekend. Artikel 6c, derde tot en met tiende lid, is van overeenkomstige toepasssing. Elk beding, strijdig met een der voorgaande leden, is nietig. Wanneer u na 3 seconden niet automatisch wordt doorgestuurd, klik dan hier. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, A. De bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.