Pensioenadvies voor aanvullend pensioen, collectief pensioen en gouden handdruk.

Bpf Metaal En Techniek Pensioenregeling Een van de vijf grootste pensioenfondsen in Nederland. Informeert vrouwen over de specifieke gevolgen van keuzes tijdens hun levensloop op hun pensioen. Bedrijfspensioenfonds met een overzicht van de aangesloten ondernemingen, het reglement en enkele jaarverslagen.

Bent u werkgever in een andere bedrijfstak, neem dan contact met ons op. Informatie over pensioenen en het fonds voor de deelnemers van dit pensioenfonds. Over de eindloonregeling, het flex-pensioen en het prepensioen. Voert in opdracht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties SPW, de administratie van dit fonds en regelt voorts de zaken van het VUT-fonds. Pensioenverzekeraar voor werknemers en werkgevers in de sector zorg en welzijn.