Per 1 januari 1966 fuseerde zij met de Hoornse Spaarbank.

Openingstijden Spaarbank Limburg Vergelijkende jaarlijkse en vijfjaarlijkse overzichten van de inkomsten en de uitgaven van de bank. Krantenartikel betreffende de onverantwoorde reorganisatie van de bank. Album met foto's en krantenknipsels betreffende de ingebruikneming van het 'on-line'systeem. In 1934 werd een bijkantoor te Koog aan de Zaan Julianastraat 37 geopend en pas in 1948 werd het hoofdkantoor dagelijks geopend. Stukken van het Bemiddelings en Organisatieburo betreffende de ontwikkeling van een nieuwe naam voor de bank. In mei 1859 werd besloten om nog een hulpbureau voor het inbrengen van geld op te richten. Toelichting op het beeld 'Sparen is een bron van Volkskracht'; aangeboden door het personeel aan de Raad van Toezicht en de Directie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de bank. Notulen van de vergaderingen van de commissarissen, vanaf 1950 van het bestuur. Stukken betreffende georganiseerde wedstrijden ter gelegenheid van de opening van verschillende nieuwe filialen. Stukken betreffende organisatie van de te houden aktiviteiten tijdens de wereldspaardag 1972. Uittreksels uit de notulen van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders betreffende het uitgebrachte jaarverslag.

Plakboeken met krantenknipsels van advertenties van de bank. Rapporten van een onderzoek naar frauduleuze handelingen op een kantoor van de bank aan de Raiffeissenlaan 19 te Utrecht. In Wormer werden vanaf 1950 wekelijkse zittingen gehouden. Menukaart van de feestmaaltijd gehouden ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de bank. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van de Commissie van Beheer, genummerd. Bijlagen bij de notulen van het bestuur, genummerd per jaar. Ingekomen dankbetuigingen betreffende het 100-jarig bestaan van de bank. Plakboeken met krantenknipsels van artikelen over de recreatiezaal kantine ? van de bank. Steeman als voorzitter van de Raad van Commissarissen.