Postbus 51 heeft ook een overzicht gemaakt van de wettelijke kosten die aan het onderwijs zijn verbonden.

Postbus 51 Tot de onderwerpen die aan bod komen, behoren schooltijden, tussenschoolse opvang, ouderbijdragen en de schoolvakanties in het nieuwe schooljaar. Op basis van de resultaten van de pilots in Zoetermeer, Zeeland en Utrecht wordt op dit moment een rapport geschreven. Hier kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Regering. Bij Defensie is relatief veel ongewenst gedrag, in de vorm van pesten, ongewenst seksueel gedrag en discriminatie. Geef in het kort weer wat de belangrijkste verschillen zijn. Defensie moet daarom het sociaal leiderschap versterken. Gebruik hierbij als voorbeeld de campagne tegen alcoholmisbruik.