Rekening van de exploitatiekosten van de kantoorgebouwen per maand.

Spaarbank Voor De Stad Amsterdam In mei 1859 werd besloten om nog een hulpbureau voor het inbrengen van geld op te richten. Dit kantoor werd in 1935 opgeheven en verplaatst naar Wormerveer Marktstraat 5, later omgedoopt tot Zaanweg 107. Doorslagen van uitgaande brieven, op naam van geadresseerde geordend. Bijbureau's Koning Willemshuis, Zeemanshuis, Weteringschans. Foto, gemaakt tijdens de opening van het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel op 22 april 1964. Brantsma, ter gelegenheid van het bereiken van het 200 miljoen inleggerskapitaal. Album met krantenknipsels van artikelen, foto's en uitnodigingen van gehouden tentoonstellingen in het hoofdkantoor. Krantenknipsels over de Centrumbank, verzameld door de afdeling Reclame van de regio Noord. Ook werd een tweehoofdige leiding verplicht gesteld. Everwijn Lange ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjaar ambtsjubileum als secretaris.

Folder met de adressen en openingsuren van de kantoren en standplaatsen van de rijdende bijkantoren. Woensdag in bijbureau Openbare Armenschool 'Weteringschans'. Fotoalbum met foto's van de receptie ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de bank. Gaaf exemplaar met inliggend verbetervelletje, gedateerd Januari 1955. Rapport betreffende de invloed van de plaatsing van het rekeningenbestand op de loketdienst op het hoofdkantoor. Stukken betreffende de sponsoring van de Rode Kruis Plankzeil orientatietocht op de Sloterplas. Kasboek van de inkomsten en uitgaven van het spaarzegel-sparen. In 1927 werd een eerste bijkantoor te Zaandam in de Herderstraat 3 geopend.

Toelichting op het beeld 'Sparen is een bron van Volkskracht'; aangeboden door het personeel aan de Raad van Toezicht en de Directie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de bank. Bouwtekeningen betreffende de verbouwing van het hoofkantoor van de bank gemaakt door de architect G. Stukken betreffende de organisatie van de festiviteiten ter gelegenheid van het bereiken van een spaartegoed van 500 miljoen gulden.