Rente die wordt betaald tijdens de bouw van een nieuwe woning.

Ontvangen Rente Bouwdepot Rente die wordt betaald tijdens de bouw van een nieuwe woning. Bedrag dat nodig is om een woning opnieuw te bouwen. Voor de praktijk is het handig om in dat soort gevallen te werken met twee afzonderlijke depots. Tenzij anders vermeld wordt de herbouwwaarde genoemd exclusief de kosten voor de fundering. In een aantal gemeenten is bij een bepaalde koopprijs een woonvergunning nodig.

Staat meestal vermeld in het taxatierapport en is de basis voor de opstalverzekering van uw huis. Vrij op naam wil zeggen dat overdrachtskosten en de kosten voor de transportakte bij de koopsom zijn inbegrepen. Deze vergunning geeft u het recht om in de door u gekochte woning te gaan wonen. Het bedrag waarvoor u uw hypotheek in eerste instantie heeft afgesloten. Voorts mag het taxatierapport op het moment van hypotheekaanvraag niet ouder zijn dan 12 maanden. Deze besluiten zijn een rechtstreeks gevolg van een aantal door de Hoge Raad gewezen arresten. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten. Hierna geef ik de desbetreffende vraag en de beantwoording daarvan weer. Bijvoorbeeld uw huis, inclusief deuren, dakpannen, etc. Op basis van deze overwaarde kan een hypotheek worden verhoogd of kan een tweede hypotheek worden afgesloten.