Rentemiddeling is niet bij alle geldverstrekkers mogelijk.

Rentemiddeling is niet bij alle geldverstrekkers mogelijk. Dit depot ontstaat door een bepaalde som die u stort bij de geldverstrekker. Soms is er ook rentebedenktijd steeds vanaf ťťn of twee jaar voordat een rentevaste periode afloopt. Bij een rentebedenktijd aan het einde van de rentevastperiode kunt u gedurende een bepaalde periode 1 of 2 jaar zelf bepalen wanneer de rente wordt herzien. De premie voor de meeverbonden levensverzekering dient voor een deel om het overlijdensrisico te verzekeren de 'risicopremie' en voor het overige deel om de aflossing bij elkaar te sparen de 'spaarpremie'. Wordt, vanwege de hoge aanvangslasten, nauwelijks meer afgesloten.

Aan het begin van de looptijd is het aflossingsdeel laag en het voor de belasting aftrekbare rentedeel hoog. Dat vaste bedrag bestaat voor een deel uit rentevergoeding, het andere deel wordt gebruikt voor aflossing. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt de rente voor een bepaalde periode vastgezet, bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Bij de effectieve rente speelt dan met name de afsluitprovisie en de betaalfrequentie per maand of per kwartaal een rol. Het belastingtarief dat u over de top van uw inkomen betaalt.