Stel, de ene partner heeft een bruto jaarsalaris van 60.

Belastingvrije Som Partner Ook valt niet op grond van draagkracht te beredeneren dat alleenstaanden meebetalen aan partnerpensioenen ten behoeve van partners die elk over een eigen inkomen met eigen pensioenopbouw beschikken. Het door minister Zalm en staatssecretaris Vermeend geintroduceerde plan om de Belastinwetgeving in Nederland drastisch te moderniseren. Wat is er redelijk aan dat de partner met hetzelfde inkomen een belastingvoordeel te gunnen van 754 euro ten opzichte van de alleenstaande, die geen partner heeft aan wie hij zijn inkomsten van 4. Voortaan wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten inkomen, die elk een eigen box krijgen. Stel, de ene partner heeft een bruto jaarsalaris van 60.

Ook moeten zij bij ziekte eerder een beroep op de betaalde markt doen, omdat er geen partner is om de nodige zorg te verlenen. Verder is het merkwaardig dat steeds naar alleenstaanden wordt gewezen als degenen die solidair moeten zijn, maar niet naar goedverdienende tweeverdieners en zogenaamde alleenverdieners zonder kinderen. Wij gaan uit van hetzelfde voorbeeld als hiervoor, waarbij de ene partner een bruto jaarsalaris heeft van 60.