Stukken betreffende de eventuele vestiging van een bijkantoor in Lelystad.

Spaarbank Stad Amsterdam Stukken betreffende de fusie met de Stichting De Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Stukken betreffende de sponsoring van de Rode Kruis Plankzeil orientatietocht op de Sloterplas. In 1966 ging de bank een fusie aan met de Nutsspaarbank te Zaandam, vanaf dan Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Krantenknipsels betreffende de verleende medewerking aan de Biafra-collecte.

Stukken betreffende de fusie met de Stichting Spaarbank der Vereniging Hulpbetoon te Assendelft. Afschrift van het verslag betreffende de meningen van de leden van de Raad van Toezicht over televisie-reclame. Per 1 januari 1967 fuseerde de bank met de Hoornse Spaarbank. Programmaboekje met uitnodiging tot het bijwonen van het feest ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de bank. Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940. Tekst van het jublieumlied tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K.

Het grote succes van de Rijkspostspaarbank en de Boerenleenbanken noopten de spaarbanken tot modernisering en samenwerking. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende leningen onder hypothecair verband. Circulaires van de Nederlandsche Spaarbankbond betreffende de behandeling van joods vermogen, met bijlagen. Specimen van een spaarkaart alsmede brochures betreffende de mogelijkheid tot bedrijfssparen bij de bank. Correspondentie met de Nederlandse Spaarbankbond en de daaraan gelieerde instellingen. Bouwtekeningen betreffende de verbouwing van het hoofkantoor van de bank gemaakt door de architect G. In 1931 werd de bank lid van de Nederlandse Spaarbankbond.