Stukken betreffende de fusie met de Stichtse Bondsspaarbank.

Openingstijden Spaarbank Limburg Statuten, reglementen en instructies voor het bestuur en personeel van de bank. Everwijn Lange ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjaar ambtsjubileum als secretaris. Specimina van certificaten en talons voor het garantiekapitaal. Een grote stimulans tot automatisering vormde de enorme toename van girale betalingen. Overzichten van de inlage en terugbetaling bij de diverse spaarrekeningen afgesloten in het eerste kwartaal van 1974. Brochure betreffende de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale. Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Notulenboeken van de vergaderingen van het bestuur, met indices. Dagboek van de opzichter van de bouw van het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel. Stukken betreffende de organisatie van de festiviteiten ter gelegenheid van het bereiken van een spaartegoed van 500 miljoen gulden. Stukken betreffende de automatisering van de verwerking van spaarhandelingen met behulp van het on-line systeem. Correspondentie tussen de directeur en Nico Hey Consultancy in Ouderkerk aan de Amstel betreffende de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor de bank. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij het hoofd van de afdeling personeelszaken betreffende de tewerkstelling van tijdelijk personeel. Fotoalbum met foto's van de receptie ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de bank.