Successierecht is verschuldigd over de verkrijging uit de nalatenschap.

Rentepercentages Successierecht Successierecht is verschuldigd over de verkrijging uit de nalatenschap. Om te beoordelen of een dergelijk vruchtgebruik aanwezig is herleidt de belastingdienst de in het testament gehanteerde enkelvoudige rente naar een samengestelde. De AOW-uitkering gaat vanaf volgend jaar met vijftig euro omhoog. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 28 januari 1976, nr. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 juli 1989, nr. Met onderstaande excelprogramma kunt u de contante waarde erfdelen kinderen berekenen. Door de aanwas breidt het recht van de langstlevende zich uit. De erfgenamen kunnen binnen 8 maanden na overlijden een ander rentepercentage, enkelvoudig, afspreken.