Toeslag op het loon vanwege onregelmatige diensten.

Belasting Loon Verklaring van een werkgever ten behoeve van een van zijn werknemers, nodig voor inschrijving bij de verzekering, ziekenfonds e. Dat zijn de machines, installaties, gebouwen van een onderneming. Verplichting die de bank op zich neemt om op eerste vordering van de schuldeiser een bepaald bedrag te voldoen. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode.

Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente. De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte. Het recht om een huis te hebben op een stuk grond van iemand anders. In 1892 deed minister van Binnenlandse ZakenTak van Poortvliet een voorstel om alle mannen die konden lezen en schrijven en niet te arm waren, kiesrecht te geven. Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt. Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland.