Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht.

Genealogisch Repertorium Van Beresteyn Uitgegeven ter gelegenheid van de voltooiing der restauratie van het koor in 1936. Op 27 juni 1947 werd de studiezaal voor het publiek in gebruik genomen. Elburg, van Elderen, Eling, van den Ende, van der Ende, van der Endt, Engelsz. Hugens, Huisman, Hulsinga, Hulst, Huurman, Hijdra, Hijgeman. Rapport door de Commissie tot bestudeering van het vraagstuk van de dekking der Crisisuitgaven. Problemen waar men vrij snel mee te maken krijgt zijn het oude schrift en de taal. De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat. Langedijk is een vroegere vissers familie uit Enkhuizen NH. Hoe de Vrijheidsbond denkt over Medezeggenschap en Socialisatie. Ieder die een onderzoek wil opzetten, wens ik daarbij veel succes.

Geschiedenis der Johanniter-Orde in Nederland tot 1795. Gorissen, Gorseman, Gothel, Goud, Goudappel, Gouweleeuw, Goverts, de Graaf, v. Sermondt, Sintemaartensdijk, Slappendel, Sleeuwenhoek, v. Duivenboden, Duivesteijn, Dullaart, Duyvensteijn, v. Bouwmeester, Brabander, Brand, Brandhorst, Braun, Bree, v.

Oeveren, Olierook, Olsthoorn, Onderwater, Oosterwijk, v. Goes, Goris, Gorissen, Gouweleeuw, de Graaf, de Graaff, v. Houwelingen, Hoves, Huisman, Huizer, Hunink, Huurman. Blijderveen, Boer, de Boer, den Boer, Boevee, Bogaards, v. Blokland, Blijleven, Boender, Boer, Boere, Boerlage, Boers, Bogaards, v. Oevelen, Oldenhof, Olie, Olieman, Olsthoorn, Onderwater, Oorebeek, v. Grafmonumenten en grafzerken in het Koor der Nieuwe Kerk te Delft. Noteer datum, plaats, adres, geboorte, doop, huwelijk, overlijden, begraafplaats, beroep, event. Lenten, Lepeltak, Lexmond, Liebregts, Lievaart, Ligthart, v. Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv.