Vaak wordt het begrip lijfrente verward met pensioen.

Pensioen Opbouw Pensioengat kan eveneens ontslaan door verkeerde beslissing van waardeoverdracht. Zodra een werknemer daadwerkelijk verlof opneemt, en daarvoor het spaartegoed van zijn levensloopregeling wil aanspreken, keert de beheerder het benodigde geld uit aan de werkgever. Financiele planning advies wordt meestal gegeven door pensioenadviseurs. Werkgevers moeten voor elke afzonderlijke werknemer een schriftelijke verklaring opstellen, waarin de levensloopregeling is vastgelegd. Laat uw pensioensituatie niet op z'n beloop maar regel het nu. Vraag direct een offerte aan voor de goedkoopste autoverzekering.

Vaak wordt het begrip lijfrente verward met pensioen. Een vrijkomende lijfrente vraagt om de hoogste uitkering. Of er sprake is van een pensioengat hangt van vele factoren af. In ieder geval zijn ze een stuk ruimer dan die voor gewone werknemers.