Veel verzekeringen kun u met een index automatisch jaarlijks aangepast krijgen.

Online Dagwaarde Berekening Auto Onder nieuwwaarde wordt verstaan de prijs die men moet betalen, na een schade, om soortgelijke goederen van dezelfde soort en kwaliteit nieuw aan te kopen. In strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Voorbeeld van zengen is het uitslaan van een aanrechtblad indien daar een te heet voorwerp wordt neergezet. De wet verstaat onder opstal onder meer die gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.

Joyriding zonder geweldpleging is niet gedekt op de AVP. Verzekerde is de persoon op wie het contract is afgesloten. Gedekt is alle van buiten komende onheilen, tenzij is uitgesloten. General Motors staat er dit jaar met een tot Weekend Racer omgebouwde Pontiac Solstice. Bij een strafrechtelijke procedure kan de benadeelde partij zich als civiele partij zich in de procedure voegen. Als openbare weg wordt gezien dat een weg open staat voor verkeer dus er wordt niet gekeken of het verkeer er wel mag komen Art. In deze tekst staat beschreven de gevolgen indien de aanvrager het aanvraagformulier niet goed of niet volledig of niet naar waarheid invult. Indien in groepsverband schade wordt veroorzaakt door opzet is dit tevens uitgesloten eveneens de evenredige vergoeding die verzekerde moet bijdragen is uitgesloten. Een boekje, uitgegeven door het Verbond, waarin foto's van woonhuizen staan met de daarbij een categorie.

In het met rode stof nostalgisch aangeklede interieur is plaats voor twee personen. Schroeien is geen bandschade, daar er geen vlammen of vuur aan te pas komt. In dit geval behoeft verzekeraar geen uitkering te doen. Is een persoon bij wie een verzekerde zijn klachten kan uiten ten opzichte van een verzekeraar. Indien de schade is veroorzaakt tijdens de verzekeringsduur, maar pas ontstaat na afloop van de verzekeringsduur, dan noemt en dit het uitlooprisico, hetgeen gedekt is op de AVP. Een tussenpersoon is geen partij bij een overeenkomst. Hij mag niet accepteren, niet verzekeren, niet afwijzen. Pensioenbreuk kan ontstaan bij verandering van werkgever. Pool is een vorm van samenwerking voor het dragen van risico's. Indien er in een jaar minder verzekerden overlijden dan statistisch is berekend dan is er een zogenaamde overlijdenswinst. Indien bij verbouwingen of grote aankopen de verzekerde som heeft aangepast.

Na-U-clausule ook wel genoemd de Non Contribution Clausule wordt vaak gehanteerd bij reisverzekeringen. Bij een open polis staat uitsluitend de verzekerde som vermeld en niet de waarde. De futuristische Ionis laat zien hoe Suzuki de toekomst ziet. Vernietigbaar wil zeggen dat verzekering niet kan worden verklaard.