Verder zegt hij toe bijna alle aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer op te zullen volgen.

Verder zegt hij toe bijna alle aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer op te zullen volgen. Er zijn dus de laatste tijd nogal wat nieuwe PAs aangesteld. Hoewel het ministerie grote inspanningen heeft geleverd om het materieelbeheer te verbeteren, zijn hierdoor geen onvolkomenheden opgelost. Het materieelbeheer heeft te kampen met verouderde ICT-systemen en een gebrek aan administratieve discipline. De komst van een nieuwe bewindspersoon gaat in de regel gepaard met de komst van een nieuwe politieke assistent PA.