Voedingssupplementen en vitaminepreparaten zijn niet aftrekbaar.

Voedingssupplementen en vitaminepreparaten zijn niet aftrekbaar. De onderstaande posten kunt u opvoeren als buitengewone lasten. De Belastingdienst hanteert twee regels om te bepalen of iets een hulpmiddel is. Meestal moet u de uitgaven kunnen aantonen met bonnen, rekeningen, bankafschriften en dergelijke. Dit is een bedrag ineens, waarover ook aftrek in box 1 mogelijk is. Om te beginnen krijgt u over het drempelbedrag helemaal niets terug. De aftrek van kosten voor het verblijf in een instelling is niet eenvoudig. Het moet vaststaan dat u de farmaceutische hulp nodig heeft vanwege uw handicap of ziekte. Het gaat hierbij alleen om de extra vervoerskosten die u maakt vanwege uw handicap of ziekte. Een gewone wandelstok is dus geen hulpmiddel, een loopkruk wel. Daarbij gelden wel een aantal beperkende voorwaarden.

Veel hulpmiddelen worden vergoed of verstrekt door de zorgverzekeraar of door de gemeente.