Voor het opvragen van de statuten dient u oprichter of aandeelhouder zijn.

Opvragen Testament Alvorens een aantal vaak voorkomende situaties worden besproken, volgen hier een aantal regelingen die in testamenten getroffen kunnen worden. Bij een erfstelling benoemt u Amnesty International tot erfgenaam. Voor het opvragen van de statuten dient u oprichter of aandeelhouder zijn. Een erfgenaam erft de tegoeden en de eventuele schulden van de nalatenschap.

Meer informatie kunt u opvragen bij de onderstaande instanties. Amnesty ontvangt in dat geval een door u bepaald percentage van de erfenis.