Voor wat betreft de voorwaarden zijn de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.

Voogd En Voogd Verzekeringen Op al uw gegevens is ons privacyreglement en uiteraard de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Hoewel wij de meest gestelde vragen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben opgesteld kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Voor wat betreft de voorwaarden zijn de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.