Wel komt er volgend jaar op aandringen van Polen een rapport van de Europese Commissie over de economische gevolgen van het lage BTW-tarief.

Wel komt er volgend jaar op aandringen van Polen een rapport van de Europese Commissie over de economische gevolgen van het lage BTW-tarief. Dat moet gebeuren vóórdat de werknemer feitelijk aan het werk gaat, ook als dat dezelfde dag zal zijn. Zij gebruiken daarvoor door de computer opgestelde rapporten. Mag dat? Nee, dat mag niet, aldus de Rechtbank Breda. Bij het al hebben betaald van schenkingsrecht kan dit verrekend worden. Met deze heffingskortingen wordt in zekere zin inkomenspolitiek bedreven. Niet alle dierenartsen hoeven de fiscus informatie te geven over hondenbezitters in hun praktijk. Maar dan moeten ze wel aannemelijk maken dat deze uitgaven een zakelijk doel hadden.

Soms winnen mensen een prijs in de loterij van een ander land. De door de ouders ontvangen rente is bij hen niet meer belast. Dat betekent dat de werkgever voortaan precies moet gaan administreren op hoeveel wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen zijn of haar personeel nog recht heeft. Bij voorbeeld hoge tandartskosten, behandeling in buitenland alleen wanneer er meer dan 1 werknemer is. Daartoe komen er in de aftrekregeling de volgende wijzigingen. Bedrijven moeten nieuwe werknemers vanaf 1 juli aanmelden bij de fiscus via een eerstedagsmelding EDM. Het vormen van een voorziening voor toekomstige uitgaven is alleen toegestaan als voorafgaand aan de balansdatum redelijk zeker is dat die uitgaven daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De werknemer moet deze verklaring zelf aanvragen bij de BD. Daarom versoepelt hij de sanctie tot een verzuimboete. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van de Velden Accountants B. Stel bijvoorbeeld dat de inspecteur in eerste instantie een vergrijpboete oplegt, en dan tot de conclusie komt dat hij dat eigenlijk niet goed hard kan maken.