Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer.

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Een groot deel van de aanzienlijke hoeveelheid informatie omtrent dit onderwerp bereikt het bedrijfsleven niet. Deze vrijstelling geldt niet voor personen die werkzaam zijn op grond van de Wet sociale werkvoorziening. Een gezonde en veilige werkplek draagt ertoe bij dat mensen door het werk niet ziek of arbeidsongeschikt worden. De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. Een van de belangrijkste taken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het bevorderen van de werkgelegenheid.

Scholing en werkervaring verhogen de kwaliteit van het arbeidsaanbod.