Werknemers kunnen hier berekenen wat ze met de levensloopregeling kunnen sparen.

Levensloopregeling Werknemers kunnen hier berekenen wat ze met de levensloopregeling kunnen sparen. Werknemers kunnen fiscaal vriendelijk gaan sparen voor onbetaald verlof of een vervroegd pensioen. Het is verstandig om uw werknemers ruim van tevoren te wijzen op de levensloopregeling en wat ze moeten doen om eraan deel te nemen. Ja, hij mag het levenslooptegoed zo vaak voor onbetaald verlof gebruiken als hij nodig vindt.

De levensloopregeling vergroot de kans dat uw personeel verlof opneemt. Tevreden personeel en weinig administratie rompslomp voor u; dat is Rabo LevensloopSparen voor bedrijven. Werkgevers moeten voor elke afzonderlijke werknemer een schriftelijke verklaring opstellen, waarin de levensloopregeling is vastgelegd. Die betaalt het vervolgens als salaris aan de werknemer. Zodra een werknemer daadwerkelijk verlof opneemt, en daarvoor het spaartegoed van zijn levensloopregeling wil aanspreken, keert de beheerder het benodigde geld uit aan de werkgever. Het opnemen van verlof kan gebonden zijn aan een CAO. Wie onverhoopt in de bijstand komt, hoeft het spaartegoed van de levensloopregeling niet bij zijn vermogen te tellen. De levensloopregeling in twintig vragenOp 1 januari is de levensloopregeling van start gegaan. De precieze gevolgen voor de pensioen-opbouw zijn op dit moment nog niet bekend.