Ze wisten, dat Meesters gevaarlijk kon zijn als hij gedronken had.

Wat Is Tantieme Een uitkomst voor de ondernemer die hiermee weet om te gaan, en zijn personeel doordacht weet te belonen. Deze arbeidsvoorwaarde wordt nogal eens vergeten of onderschat. Het bedrag kwam als debetpost op de maandelijksche clubrekening van Siemens en Jansen. Zulke stinkkerels! Hij bleef ook van hen vandaan! Zorgde, dat zijn handen niet in aanraking kwamen met de latex. Zo'n driekwart van de werknemers valt onder een cao. Hij bekeek even zijn slanke inlandsche handen met de zacht rose palmen. Siemens kleurde bloedrood, weifelde tusschen angst voor ongenoegen met den inspecteur en solidariteit met een collega.

Nog eens, onder de strakke aandacht van de toeschouwers vingen zij aan te dansen. Dat verschil loopt op omdat een deel van de vrouwen tijdelijk stopt met werken en dan weer aan de slag gaat. In de regel zijn dat beroepen waar mannen vaker voor kiezen. Ineens ging hij overeind staan, gaapte, rekte zich uit en vloekte.

Keuzesysteem voor het samenstellen van een individueel pakket. Toen ze voorbij hun tafeltje kwamen, knikte zij naar John. Door het aan -en uitvinken van tekst titels, legt men relaties tussen begrip en tekst aan. Maar dat alles hield geen verband met het werk, dat ze deden, dat ze machinaal deden, omdat het hun opgedragen was nadat zij gecontracteerd hadden. Met een fijn mesje prikte hij langs de tapsnede ter controle van de diepte. Oudere vrouwen verdienen relatief veel minder dan oudere mannen. Bonussen en gratificaties zijn op allerlei manieren te gebruiken. Langzaam en glimlachend kwam Schovers uit de biljart-kamer. Hiet zou niet zo mogen zijn dat een vrouw in dezelfde functie als een man bij dezelfde werkgever minder betaald krijgt.