Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam.

Wat Is Tantieme Toen hij voor haar boog, stootten een paar assistentenvrouwen elkaar aan. Nederland heeft wetgeving om ongelijke beloning tegen te gaan. Een beroep kiezen waarmee je per uur redelijk wat verdient. Behoedzaam draaide de dokter den loggen wagen langs de andere auto's. Iemand die van grote waarde is voor zijn bedrijf krijgt niet altijd beter beloond dan iemand die minder waard is. Het was niet de gewoonte van Versteegh om onhebbelijk te zijn. Riep zijn chauffeur, stapte in zijn Fordje, waarin Poppie al zat te wachten, en reed naar huis. Diana Simons is als advocaat verbonden aan een advocatenkantoor in Amsterdam. Selecteer een begrip, verander de naam en druk op 'wijzigen'.

Onder loon wordt verstaan de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid. Vervoer geeft dezelfde taferelen en ellende als op de heenweg. Dacht met wat minachting aan Horstman's overmatige beleefdheid tegen Stoops. Er was waardeering in zijn stem; hij doorzag haar ditmaal niet. Onderzoek door de Commissie Gelijke Behandeling en uitspraken over zaken die worden voorgelegd aan die commissie. Hij had het graag in Marian, haar roekelooze rechtuit-zijn tegen van Hemert. Provisies zijn voor sommige werknemers minder geschikt. Er lag wat dor blad op den grond, een heel dunne laag, die nooit humus werd, maar uitdroogde en verwaaide of verregende in den regentijd.