Zijn nalatenschap bestaat uit een huis en andere goederen, samen waard 800.

De kinderen zouden dus nooit meer iets uit de nalatenschap erven. De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht. Bij de wettelijke verdeling speelt dat helemaal geen rol. De heer en mevrouw P hebben een testament ouderlijke boedelverdeling gemaakt. De onderdelen bestrijden niet dat het hof, bij zijn uitleg van art.

Dit bleken de drie voornamen van Arie's moeder te zijn. Zijn nalatenschap bestaat uit een huis en andere goederen, samen waard 800. Dit lijkt allemaal heel veel op de testamentaire ouderlijke boedelverdeling. Het kan zijn dat de langstlevende partner liever niet alle goederen krijgt. Deze beschikking is gegeven door de vice-president P. Er zijn verschillende soorten vruchtgebruik testamenten.

Althans voor zover de kinderen daarmee niet in een hoger tarief terechtkomen. Bij de langstlevende wordt de waarde van het vruchtgebruik in aanmerking genomen.

Wat de hoogte van de rente betreft past wel een waarschuwing. Daarom heeft hij de wilsrechten in het leven geroepen. Geertruida kreeg, zoals te lezen is in de gegevens van Petrus A. Hierna worden van drie testamentvormen de fiscale gevolgen besproken. Deze testamentvorm is zuiver fiscaal en beoogt niet de langstlevende te verzorgen.